DEPRESSIE

Depressie is een veel voorkomende aandoening.
Voel je jezelf triestig/verdrietig en/of kan je niet meer van het leven genieten het meeste van tijd dan is de kans groot dat je in meer of mindere mate last hebt van een depressie.
Voor zover het slechte nieuws, het goede is dat je er echt wel iets aan kan doen en dat een depressie te genezen is. Tot 25 % van onze bevolking zal er trouwens mee te maken hebben, je bent dus niet alleen. Of zwak, want in tegenstelling tot wat je omgeving soms zal beweren is het echt wel een ziekte en geen gebrek aan karakter of inzet !
In de behandeling van een depressie zijn er verschillende stappen.
Je kan er zelf iets aandoen, je kan naar je huisarts gaan, je kan behandeling krijgen van de eerstelijnspsychologe, je kan verderop gaan bij een psychiater of psycholoog voor meer intensieve gesprekstherapie of medicatie en als dit allemaal niet helpt is een opname aangewezen.
Tenzij je met concrete zelfmoordgedachten zit of het noorden helemaal kwijt bent en een opname acuut noodzakelijk is via de spoedgevallen is het best om deze stappen te doorlopen.
De eerste stap is bibliotherapie , waarbij je zelfstandig een zelfhulpboek leest over depressie met als bedoeling dat je een beter begrip krijgt van depressie is en hoe je er mee kan omgaan.

Een greep uit het aanbod :

- Depressievrij, doe wat aan je depressie voor die jou wat aandoet. Robert L. Leahy. Uitgeverij Nieuwzijds. Ook aanwezig in de bibliotheek.
- Zorgboek Depressie. Stichting september. Verkrijgbaar bij de uitgever ( http://www.stichtingseptember.nl/webshop#!/~/product/category=2709411&id... ) en verschillende webwinkels.
- Ik kan denken/voelen wat ik wil. R. Diekstra. Pearson Assessment And Information.
- Als leven pijn doet. R. Diekstra. Karakter uitgevers.
- Stap voor stap je depressie te lijf. Michael Addis en Michael Addis. Hogrefe Uitgevers Bv.
- Ik zie elk dood vogeltje, Omgaan met depressiviteit.Ed Klip, M.J.M. van Son. Uitgeverij Boom. Ook aanwezig in de bibliotheek.
- Leven met een depressieve stoornis. J. Kragten. Bohn Stafleu Van Loghum.
- Depressie Actief Overwinnen. Breng Lichaam En Geest In Beweging. W. Van Sanden. Pearson Assessment And Information.
- De genezing van de krekel. Tellegen Toon. Querido'S Uitgeverij Bv .
- Mindfulness en bevrijding van depressie. Williams Teasdale Segal Kabat-zinn. Uitgeverij Nieuwezijds.
- Je Gevoel De Baas, Leer Je Negatieve Denkpatronen Veranderen. Greenberger Padesky. Sweits Zeitlinger Lisse.
- Beren op de weg, spinsels in je hoofd. Ijzermans Dirkx. Uitgeverij Thema.
- Omgaan met stress ( CD). www.wyrda.nl

Websites :
www.fitinjehoofd.be
www.kleurjeleven.nl
www.mentaalvitaal.nl

lichttherapie

Lichttherapie hoort thuis onder de noemer "chronotherapie" samen met slaapdeprivatie en slaapfaseverschuiving.

chronotherapie is een behandeling die ingrijpt op de biologische klok, een mechanisme
in de hersenen dat een ontzettend belangrijke rol speelt. het bepaalt niet alleen ons
slaap- en waakritme, maar zorgt er tevens voor dat bijna alle belangrijke lichaamsfuncties
zoals ademhaling, hartslag, schommelingen in de lichaamstemperatuur, spijsvertering,
bloeddruk, enz. volgens een vast ritme plaatsvinden.

Doordat de biologische klok veel lichaamsprocessen aanstuurt, beïnvloedt ze ook onze
stemming en gedrag. Denk maar aan de impact van een lange vliegtuigreis, zgn. jetlag,
of de overgang naar zomer- of wintertijd. het kan een aantal dagen duren vooraleer
u zich weer lekker voelt. Wanneer onze biologische klok dermate van slag is dat het
ritme zoek geraakt, kunnen concentratie- en coördinatiestoornissen en zelfs psychische
problemen ontstaan. Slapeloze nachten, een moe en lusteloos gevoel overdag zijn bijvoorbeeld
vaak geuite klachten bij een depressie.

Met chronotherapie wordt het bioritme terug in orde gebracht: de biologische ‘interne
klok’ wordt afgestemd op de ‘externe klok’.

er bestaan drie vormen van chronotherapie: ‘lichttherapie’, ‘slaapdeprivatie' en
' slaapfaseverschuiving’.

LICHTTHERAPIE

Veel van onze bioritmen zijn 24-uursritmen. in het bijzonder door de opeenvolging van
dag en nacht wordt onze biologische klok daarop afgestemd. Vooral daglicht is belangrijk.
De ogen spelen hierbij een wezenlijke rol.

Lichttherapie werkt via de ogen. in onze ogen zitten speciale cellen die gevoelig zijn
aan intens licht. Door blootstelling aan intens licht wordt de biologische klok beïnvloed.
Belangrijke biologische processen in het lichaam zullen daardoor weer aansluiting vinden
op het normale 24-uursritme.

Zo regelt de biologische klok de productie van het slaaphormoon ‘melatonine’. Dit hormoon
heeft u ’s avonds en ‘s nachts nodig om gemakkelijk te kunnen inslapen en doorslapen.
’s ochtends hoort het lichaam de productie van dit hormoon te stoppen. Bij heel
wat mensen gebeurt dit niet. Met als gevolg dat ze veel moeite hebben om ’s ochtends op te staan en zich ook overdag moe blijven voelen. De interne en externe klok zijn niet
meer op elkaar afgestemd. een depressie kan het gevolg zijn.

Lichttherapie stopt de aanmaak van melatonine op een natuurlijke wijze. Door het
aanbieden van fel licht ’s ochtends worden de interne en externe klok opnieuw gesynchroniseerd.

Lichttherapie is aangewezen bij:


Seizoensgebonden depressie

normale depressie

als versterkende therapie bij behandeling met antidepressiva

Bipolaire stoornis, depressieve fase met voorzichtigheid voor manische omslag

Zwangere vrouwen die borstvoeding geven bij wie medicatie niet aangewezen is

ouderen
Voorafgaand aan de lichttherapie wordt een oogonderzoek uitgevoerd; lichttherapie
kan niet bij bepaalde oogziektes (o.a. cataract).

Sommige geneesmiddelen reageren op licht zoals medicatie o.b.v. Sint-Janskruid. aldus
is het belangrijk uw arts te informeren over de medicijnen die u gebruikt.

nevenwerkingen zijn er nauwelijks. Soms kan er door het felle licht hoofdpijn, duizeligheid,
vermoeidheid van de ogen optreden. ook lichte misselijkheid en/of nervositeit
kunnen voorkomen. informeer uw arts mochten deze klachten blijven aanhouden. Zelden
wordt er een overmatig opgewekte toestand vastgesteld waarbij men moeilijker
slaapt, erg energiek is en sneller geïrriteerd. indien dit toch het geval zou zijn, zou dit
kunnen wijzen op een manische fase. informeer uw arts zodat dit nagekeken wordt.

Lichttherapie krijgt u in principe ’s ochtends. Om het ideale tijdstip te bepalen waarop u
het best aan intens licht wordt blootgesteld, vullen we samen met u een vragenlijst in.
Via http://www.cet.org/eng/tools_enG.html# kunt u dit ook zelf doen.

Lichttherapie kan via een lichtbak met 10.000 lux, lichtsterkte die overeenkomt met het zonlicht 45 minuten na zonsopgang of via een brilletje met blauwlicht, een specifiek gefilterd licht niet te verwarren met zonnebanklicht. Bij de lichtbak moet u gedurende 30 minuten op 20 cm afstand zitten. U mag ondertussen iets eten of lezen. U hoeft niet rechtstreeks in het licht te kijken. het brilletje dient 30 minuten opgezet. Bij onvoldoende effect wordt de tijd opgetrokken. De therapie kan eventueel ook thuis worden verder gezet.

SLAAPDEPRIVATIE EN SLAAPFASEVERSCHUIVING

Slaapdeprivatie of slaaponthouding betekent dat u wordt verzocht om één nacht niet
te slapen. ook de dag erop mag u niet onmiddellijk gaan slapen. pas vanaf 17u mag u
uw bed opzoeken. Bent u de dag erop ’s ochtends té vroeg wakker, dan zal u worden
gevraagd om in het donker te blijven liggen en/of een zonnebril te dragen. De volgende
dag dient u om 19u te gaan slapen, de dag erop nog wat later, enz. het tijdstip van inslapen
wordt aldus verschoven – slaapfaseverschuiving – en geleidelijk aan afgestemd
op het normale slaap- en waakritme.

Slaapdeprivatie en slaapverschuiving gebeuren vaak in combinatie met lichttherapie.

DUUR VAN DE BEHANDELING

hoe vaak lichttherapie en/of slaapdeprivatie worden toegepast, wordt in overleg met
uw behandelend arts bepaald.